About

Centerconsult is de netwerk onderneming van Emile Kolthoff. Van hieruit voert hij onderzoek- en adviesopdrachten van specialistische aard uit. Voor meer omvangrijke opdrachten stelt hij in samenspraak met de opdrachtgever een team van specialisten samen uit zijn grote persoonlijke netwerk. Mede-opdrachtnemers kunnen als onderaannemer van Centerconsult optreden of rechtstreeks zelfstandig als opdrachtnemer een relatie met de opdrachtgever aangaan.

Emile Kolthoff (1958) is directeur van Centerconsult en hoogleraar aan de Open Universiteit en lector aan bij Avans hogeschool. Zijn wetenschappelijke onderzoek richt zich naast algemene criminologische vraagstukken vooral op organisatiecriminaliteit, organisatie ethiek en ondermijning.

Emile volgde de officiersopleiding aan de Nederlandse Politie Academie en studeerde vervolgens Criminologie te Leuven en Menselijke Ecologie in Brussel. In 2007 promoveerde hij aan de VU te Amsterdam op een onderzoek naar de relatie tussen bedrijfsmatig werken en integriteit bij de overheid. Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest als politie officier in een grote variëteit aan functies, maakte hij de switch naar de zakelijke dienstverlening en trad in dienst bij Deloitte Forensic om een adviesafdeling op te bouwen. Na een aantal jaren stapte hij over als directeur naar KPMG Forensic and Investigation Services. In 2004 was hij één van de oprichters en algemeen directeur van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING), een in 2008 verzelfstandigde dochter van de VNG. In 2014 verliet hij BING om zich volledig aan wetenschap en onderwijs te wijden. Emile heeft ruime ervaring in het ontwerpen en begeleiden van integriteit- en cultuurveranderingsprojecten, het adviseren op het gebied van veiligheid en governance, en het doen van onderzoek naar ondermijning, fraude, corruptie en andere integriteitsschendingen.

Leave a Comment